به وب سایت نرم افزار حسابداری حساب ایران خوش آمدید.

09159060900

امکانات حسابداري عمومي

 • امکان تعريف سال هاي مالي
 • امکان تعريف واحد هاي مالي
 • امکان تعريف انواع موضوعات سند
 • امکان تعريف انواع محل هاي مصرف
 • امکان تعريف انواع الگوي ساناد مکانيزه (اتومات)
 • امکان صدور سند حسابداري
 • امکان صدور سند افتتاحيه
 • امکان صدور سند اختتاميه
 • امکان صدور سند اصلاحيه
 • امکان صدور سند سرشکن
 • گزارش ليست اسنادهاي حسابداري
 • گزارش دفتر روزنامه
 • گزارش دفتر کل
 • گزارش دفتر معين
 • گزارش ترکيبي حسابها
 • گزارش تراز آزمايشي

اطلاعات تماس

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد