به وب سایت نرم افزار حسابداری حساب ایران خوش آمدید.

09159060900

امکانات سيستم انبار

 • امکان تعريف انبارهاي متعدد بصورت نامحدود
 • امکان تعريف فهرست حواله ها و رسيدهاي انبار
 • امکان تاييد و ثبت رسيدهاي انبار
 • امکان تاييد و ثبت حواله هاي انبار
 • امکان ثبت اضافات انبار
 • امکان ثبت کسورات انبار
 • انبارگرداني
 • امکان ثبت حواله هاي انتقالي بين انبار
 • امکان تاييد حواله هاي فاکتورهاي فروش، برگشت از خريد و ساير عمليات سيستم هاي بازرکاني
 • امکان تاييد رسيدهاي موحودي هاي اول دوره، فاکتورهاي خريد، برگشت از فروش و و ساير عمليات سيستم هاي بازرکاني
 • امکان ثبت گردش انبار و قيمت دار کردن رسيدها و حواله هاي انبار
 • گزارش کاردکس کالا، انبار
 • گزارش ريالي کالا و انبار
 • گزارش گردش ريالي انبار
 • گزارش اقلام وارده و صادره
 • گزارش ريالي رسيدها
 • گزارش ريالي حواله ها
 • گزارش ترکيبي اشخاص و اقلام
 • گزارش برکيبي تراکنش ها و اشخاص
 • و انواع گزارش هاي کاربردي ديگر

اطلاعات تماس

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد