به وب سایت نرم افزار حسابداری حساب ایران خوش آمدید.

09159060900

امکانات سيستم پيگيري و بازاريابي

  • امکان صدور درخواست کار جديد
  • امکان ثبت ضميمه در درخواست انجام کار
  • امکان ثبت زمانيندي براي انجام کار
  • امکان ثبت اقدام در هر مرحله
  • امکان ثبت ارزيابي کارا نجام شده

اطلاعات تماس

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد