به وب سایت نرم افزار حسابداری حساب ایران خوش آمدید.

09159060900

امکانات سيستم خزانه داري

 • امکان ثبت وجوه دريافتي
 • امکان ثبت ضميمه در برگه هاي وجوه دريافتي
 • امکان ثبت حواله بانکي (کارت خوان)
 • امکان ثبت ضميمه در ثبت حواله اي بانکي(کارت خوان)
 • امکان ثبت چک هاي دريافتي
 • امکان ثبت ضميمه و رسيد براي چک هاي دريافتي
 • امکان ثبت وجوه پرداختي
 • امکان ثبت ضميمه براي وجوه پرداختي
 • امکان ثبت چک هاي پرداختي
 • امکان ثبت ضميمه و رسيد براي چک هاي پرداختي
 • گزارش ليست برگه هاي دريافتي به تفکيک نوع دريافت، و با فيلترهاي متنوع
 • گزارش ليست برگه هاي پرداختي به تفکيک نوع دريافت، و با فيلترهاي متنوع
 • امکان ثبت انواع گردش هاي چک (در جريان وصول، پاس کردن چک، خرج کردن چک، برگشت زدن چک و ...)
 • امکان چاپ چک براي هر بانکي بصورت منحصر به فرد
 • امکان گروه بندي هزينه ها
 • امکان تعريف انواع هزينه ها
 • امکان ثبت انواع برگه هزينه
 • گزارش ليست هزينه هاي انجام شده با فيلتر بازه تاريخي و نوع هزينه و ...
 • امکان ثبت انواع برگه حواله هاي حسابداري
 • گزارش ليست حواله هاي حسابداري انجام شده با فيلتر بازه تاريخي و ...
 • امکان چاپ ليست حواله ها

اطلاعات تماس

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد