به وب سایت نرم افزار حسابداری حساب ایران خوش آمدید.

09159060900

حوزه مديريت سيستم هاي عمومي

تعريف اطلاعات پايه اي براي تمامي قسمت هاي برنامه

250,000 تومان


امکان تعريف کاربر جديد با نقش هاي متفاوت و سطوح دسترسي براي هر کاربر در فرم هاي برنامه

250,000 تومان


امکان طراحي انواع گزارش پويا و سفارشي براي کليه چاپ هاي موجود در سيستم، بصورت نامحدود

250,000 تومان


امکان ارسال پيامک با قالب هاي سفارشي و دايناميک به مشتريان و همکاران و ...

250,000 تومان


امکان مديريت و خدمات پس از فروش براي تمامي مشاغل تعميراتي

250,000 تومان


امکان تعريف و چاپ بارکد براي هر کد کالا با انواع فرمت چاپ بارکد و سازگار با انواع پرينترهاي چاپ بارکد (صفحه اي يا رولي)

150,000 تومان


نگهداري نمونه امضا، عکس، فايل و .. در برگه ها

250,000 تومان


امکان تعريف انواع فيلدهاي و ويژگي هاي مخصوص هر کالا بصورت نامحدود و دايناميک

150,000 تومان


امکان تعريف انواع کار و ثبت اقدام و پيگيري بصورت فرآيندي و مرحله اي به سليقه کار شما

250,000 تومان


حوزه مديريت منابع بازرگاني

امکان ثبت عمليات دريافت/پرداخت وجوه نقد، کارت خوان، چک

250,000 تومان


ثبت فاکتورهاي خريد، برگشت از خريد

250,000 تومان


ثبت فاکتورهاي فروش، پيش فاکتور فروش، فاکتورهاي برگشت از فروش

250,000 تومان


محاسبه ي هزينه دقيق يک محصول، فرمولاسيون توليد

650,000 تومان


انتقال مانده حسابهاي اشخاص، صندوق،‌بانک، کالا و ... به سال مالي جديد

150,000 تومان


امکان تعريف شرکت ها و پيمانکاران و قراردادها و آيتم هاي قرارداد بصورت رديف خدمت|کالا

650,000 تومان


امکان تعريف پروژه ها،‌ روندهاي پروژه، مشاهده پيشرفت پروژه و ...

650,000 تومان


حوزه مديريت منابع کالا و پشتيباني

امکان ثبت حواله ها و رسيدهاي انبار، انتقال بين انبار و گزارشات متنوع از کاردکس و ريال انبار و ...

650,000 تومان


امکان ثبت انواع دوره هاي انبارگرداني و گزارش هاي تفصيلي انبارگرداني

150,000 تومان


حوزه مديريت منابع مالي

ثبت کدينگ مالي بصورت درختي در 6 سطح

650,000 تومان


ثبت اطلاعات و صدور سند حسابداري

1,250,000 تومان


امکان صدور سند حسابداري توسط سيستم با توجه به الگوي تعريف شده از دريافت|پرداخت ها (نقد، کارتخوان، چک)،‌هزينه ها، حواله هاي حسابداري

875,000 تومان


امکان صدور سند حسابداري توسط سيستم با توجه به الگوي تعريف شده از فاکتورهاي خريد، برگشت از خريد

650,000 تومان


امکان صدور سند حسابداري توسط سيستم با توجه به الگوي تعريف شده از فاکتورهاي فروش، برگشت از فروش

650,000 تومان


امکان صدور سند حسابداري توسط سيستم با توجه به الگوي تعريف شده از فرمولاسيون توليد

1,250,000 تومان


امکان صدور سند حسابداري توسط سيستم با توجه به الگوي تعريف شده از رسيدها و حواله هاي انبار

1,250,000 تومان


حوزه مديريت منابع انساني

مديريت منابع پرسنلي، پيگيري ها و ...

375,000 تومان


مديريت ورود/خروج، مرخصي، غيبت ها و ...

375,000 تومان


اطلاعات تماس

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد