به وب سایت نرم افزار حسابداری حساب ایران خوش آمدید.

09159060900

امکانات سيستم کدينگ مالي

 • امکان ثبت کدينگ در 6 سطح تفصيلي
 • امکان تعريف گروه حسابها
 • امکان تعريف انواع حسابهاي کل
 • امکان تعريف انواع گروههاي سطح معين
 • امکان تعريف انواع گروههاي سطح تفصيلي 1
 • امکان تعريف انواع گروههاي سطح تفصيلي 2
 • امکان تعريف انواع گروههاي سطح تفصيلي 3
 • امکان تعريف انواع گروههاي سطح تفصيلي 4
 • امکان تعريف آيتم هاي سطوح
 • امکان ايجاد ارتباط بين سطوح بصورت الحاق کد (يک به يک)
 • امکان ايجاد ارتباط بين سطوح بصورت الحاق جدول (يک به چند)
 • امکان قطع ارتباط بين سطوح
 • امکان غيرفعال کردن يک کد حساب خاص

اطلاعات تماس

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد