به وب سایت نرم افزار حسابداری حساب ایران خوش آمدید.

09159060900

امکانات سيستم مديريت قراردادها

 • امکان تعريف انواع زمينه هاي فعاليت
 • امکان تعريف انواع موضوع هاي قرارداد
 • امکان تعريف انواع قرارداد
 • امکان تعريف پيمانکارها و شرکت هاي پيمانکاري
 • امکان تعريف رتبه بندي انواع شرکت ها
 • امکان ثبت قراردادها
 • امکان ثبت آيتم هاي قرارداد
 • امکان تمديد قرارداد
 • امکان ثبت الحاقيه قرارداد
 • امکان ثبت عمليات بازرگاني بر اساس يک قرارداد
 • امکان ثبت برکه هاي حزانه داري(دريافت|پرداحت حواله، چک، ...) بر اساس يک قرارداد
 • امکان گزارش گيري از فروش|خريد و عمليات بازرگاني به تفکيک يک قرارداد
 • امکان گزارش گيري دريافت|پرداخت و عمليات خزانه داري به تفکيک يک قرارداد
 • و ...

اطلاعات تماس

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد